ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, μετά την έγκριση με το αριθ. πρωτ. 7362/2019//1/2019/10-06-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής θα ξεκινήσει από 18/07/2019 έως και την 29/07/2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019 […]

Διαβάστε περισσότερα »»»

Τιμή χρέωσης και διάθεση καρτών ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος για τα νέα pillars λιμένα Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα »»»

Αντάλλαγμα παραχώρησης χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων 1.5.2019-30.4.2020

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ Ή ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΥΤΗΣ (ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 96 Ν. 4504/2017) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2019 ΕΩΣ 28/11/2019)

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟ ΜΟΝΙΜΗΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 2971/2001) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2019 ΕΩΣ 30/4/2020)

Διαβάστε περισσότερα »»»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης (αριθ. διακήρυξης οικ. 464/12-03-2019)

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, μετά την έγκριση με το αριθ. πρωτ. 25/69/2018/1/2018/11-12-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση της εν λόγω […]

Διαβάστε περισσότερα »»»

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Λεσβιακής Φάλαγγας

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Λεσβιακής Φάλαγγας

Διαβάστε περισσότερα »»»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη & Διοίκηση Λιμένων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα »»»