Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν για την έγκριση της αίτησης είναι Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87) και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα συνταχθεί σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 ή 1:200 […]

Διαβάστε περισσότερα »»»