Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου όρισε, με την υπ΄αριθμ. 143/2017 Απόφασή του, τους κάτωθι ως μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου:

Πρόεδρος: κ. Γαληνός Σπυρίδωνας, Δήμαρχος Λέσβου.

Αντιπρόεδρος: κ. Πετρέλλης Κυριάκος του Πέτρου.

Μέλη:

  1. κ. Γαληνός Σπυρίδωνας, Δήμαρχος Λέσβου, με αναπληρωτή το δημότη κ. Σέρεσλη Νικόλαο.
  2. κ. Πετρέλλης Κυριάκος του Πέτρου, δημότης, με αναπληρωτή το δημότη κ. Καραντώνη Στυλιανό του Νικολάου.
  3. κ. Τεντόμας Βασίλειος του Στυλιανού, δημότης, με αναπληρωτή το δημότη κ. Καρδαρά Σωτήριο του Χαράλαμπου.
  4. κα Γιουσμά-Ζουμπούλη Νίκη του Σταύρου, δημότισσα, με αναπληρωτή το δημότη κ. Λαδά Γαβριήλ.
  5. κ. Κυρατζής- Χρυσοστόμου Ευστράτιος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Κουμαρά Αντώνιο.
  6. κ. Καραγιάννης Θεόδωρος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Δαγκλή Ευστράτιο.
  7. ο Λιμενάρχης Μυτιλήνης, με νόμιμο αναπληρωτή του τον υπολιμενάρχη Μυτιλήνης.

(Για δημοτικά λιμενικά ταμεία εντός Ο.Τ.Α. τα μέλη ορίζονται σε επτά (7).

Η θητεία του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως την 31/08/2019.