Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με τις αριθμ. 18/2019 & 37/2019 Αποφάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου με την αριθ. 17/2019 Απόφασή του (ορθή επανάληψη αυτής) καθώς και βάσει του αρ. πρωτ. 58703/23-10-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ορίστηκαν οι κάτωθι ως μέλη του Δ.Σ. του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου:

Πρόεδρος: κ. Κύτελης Ευστράτιος, Δήμαρχος Μυτιλήνης.

Αντιπρόεδρος: κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος.

Μέλη:

  1. κ. Κύτελης Ευστράτιος, Δήμαρχος Μυτιλήνης, με αναπληρωτή τον κ. Φλώρο Γεώργιο, Δημ. Σύμβουλο πλειοψηφίας.
  2. κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος, Δημότης, με αναπληρωτή του τον κ. Φραντζέσκο Παρασκευά, Δημότη.
  3. κ. Χατζηγιάννης Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος, Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας, με αναπληρωτή του τον κ. Τζιμή Ευστράτιο, Δημ. Σύμβουλο πλειοψηφίας.
  4. κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνο, Τακτικό Μέλος, Δημ. Σύμβουλο μειοψηφίας, με αναπληρωτή του τον κ. Μαλλιαρό Δημήτριο, Δημ. Σύμβουλο μειοψηφίας.
  5. κ. Βέρρος Ταξιάρχης, Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Πάππο Κωνσταντίνο, Δημ. Σύμβουλο πλειοψηφίας.
  6. κα Γιαννή – Κοκκινέλλη Ασανούλα, Τακτικό Μέλος, Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας, με αναπληρώτριά της την κα Κατανάκη Ιωάννα – Μαρία, Δημ. Σύμβουλο πλειοψηφίας.
  7. κ. Ιορδάνου Ιορδάνης, Τακτικό Μέλος, Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας, με αναπληρώτριά του την κα Βατή – Μαριόλα Αφροδίτη, Δημ. Σύμβουλο πλειοψηφίας.
  8. κ. Καραθανάσης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας, με αντικαταστάτη του τον κ. Μαργαρίτη Χαράλαμπο, Δημ. Σύμβουλο μειοψηφίας.
  9. Ο εκάστοτε Κεντρικός Λιμενάρχης Μυτιλήνης, Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον εκάστοτε Υπολιμενάρχη Μυτιλήνης

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.