Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, όπως αυτό ορίστηκε με τις αριθ. 04/2024 & 20/2024 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης και με την υπ’ αριθ. 11/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ως εξής:

Πρόεδρος: κ. Τακτικός Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: κ. Δαγιέλλης Χρήστος

Μέλη:

1) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκπρόσωπος Δήμου Μυτιλήνης, Πρόεδρος, με Αναπληρωματικό τον ΚΑΡΕΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
2) ΔΑΓΙΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, εκπρόσωπος Δήμου Μυτιλήνης, Αντιπρόεδρος, με Αναπληρωματικό τον ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
3) ΒΑΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκπρόσωπος Δήμου Μυτιλήνης, Τακτικό Μέλος, με Αναπληρωματικό τον ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ.
4) ΓΡΙΒΑ-ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΥ ΑΝΝΑ, εκπρόσωπος Δήμου Μυτιλήνης, Τακτικό Μέλος, με Αναπληρωματικό τον ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ ΜΙΧΑΗΛ.
5) ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, εκπρόσωπος Δήμου Δυτικής Λέσβου, Τακτικό Μέλος, με Αναπληρωματικό τον ΔΗΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
6) ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εκπρόσωπος Δήμου Δυτικής Λέσβου, Τακτικό Μέλος, με Αναπληρωματικό τον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ.
7) ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, εκπρόσωπος Δήμου Δυτικής Λέσβου, Τακτικό Μέλος, με Αναπληρωματικό τον ΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.
8) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, εκπρόσωπος Δήμου Δυτικής Λέσβου, Τακτικό Μέλος, με αναπληρωματικό τον ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ.
9) ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΛΙΜΕΝΆΡΧΗΣ ΜΥΤΙΛΉΝΗΣ, Τακτικό Μέλος, με Αναπληρωματικό τον Υπολιμενάρχη Μυτιλήνης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.