Αιτήσεις παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα και καθορισμός ανταλλάγματος περιόδου από 1/5/2021 έως 31/12/2021

Διαβάστε περισσότερα »»»

Έντυπο αίτησης παραχώρησης απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα, που δε συνοδεύεται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης (παρ. 2 άρθρου 24 Ν.2971/2001)) περιόδου 1/5/2020- 30/4/2021

Διαβάστε περισσότερα »»»

Έντυπο αίτησης παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα, υποκείμενου ή/και παρακείμενου υφιστάμενων κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής (παρ. 3 άρθρου 96 Ν.4504/2017) περιόδου 1/5/2020- 30/4/2021

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ Ή ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΥΤΗΣ (ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 96 Ν. 4504/2017) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2019 ΕΩΣ 28/11/2019)

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟ ΜΟΝΙΜΗΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 2971/2001) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2019 ΕΩΣ 30/4/2020)

Διαβάστε περισσότερα »»»

Αίτηση απλής παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για το διάστημα από 01/05/2018 έως 30/04/2019

ΔΛΤΛέσβου- αίτηση απλής παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα 2018

Διαβάστε περισσότερα »»»

Νέο έντυπο αίτησης παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για το διάστημα έως 30/04/2018, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4504/2017.

Κατεβάστε την συνημμένη αίτηση ΔΛΤΛέσβου- αίτηση απλής παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα 

Διαβάστε περισσότερα »»»