ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΟΧ 01/2024

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2024

ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 96 Ν.4504/2017 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα »»»

Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων για το έτος 2024.

Διαβάστε περισσότερα »»»

Διοικητικό συμβούλιο Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα »»»

Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Ανάρτηση για διαβούλευση (Αρχική κατάρτιση). Πληροφορίες και σχόλια στο e-mail: info@ltlesvou.gr.

Διαβάστε περισσότερα »»»

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου στη θέση Αμμουδέλι Πλωμαρίου

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα »»»

Καθορισμός ανταλλάγματος χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων για το έτος 2023

Διαβάστε περισσότερα »»»