ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Διαβάστε περισσότερα »»»

Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων για το έτος 2024.

Διαβάστε περισσότερα »»»

Διοικητικό συμβούλιο Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα »»»

Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Ανάρτηση για διαβούλευση (Αρχική κατάρτιση). Πληροφορίες και σχόλια στο e-mail: info@ltlesvou.gr.

Διαβάστε περισσότερα »»»

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου στη θέση Αμμουδέλι Πλωμαρίου

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα »»»

Καθορισμός ανταλλάγματος χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων για το έτος 2023

Διαβάστε περισσότερα »»»

Έντυπο αίτησης παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα έτους 2023

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα »»»

Έντυπα αιτήσεων παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα έτους 2022

Διαβάστε περισσότερα »»»