ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΟΧ 01/2024

Διαβάστε περισσότερα »»»

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου στη θέση Αμμουδέλι Πλωμαρίου

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα »»»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα »»»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή αεροφωτογραφιών για την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φάκελος δημόσιας σύμβασης Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα »»»

Νέο έντυπο αίτησης παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για το διάστημα έως 30/04/2018, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4504/2017.

Κατεβάστε την συνημμένη αίτηση ΔΛΤΛέσβου- αίτηση απλής παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα 

Διαβάστε περισσότερα »»»

Διαδικασία παραχωρήσεων χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων νήσου Λέσβου από 1/5/2010 έως 30/4/2011

Στη Μυτιλήνη σήμερα, 3 Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου, που έχει συγκροτηθεί με την αριθ. 48155/11047/3.1.2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2458/683/19.2.2008 και 20324/5481/20.5.2008 όμοιες. Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, ύστερα από την αριθ. 328/1.3.2010 πρόσκληση της κ. […]

Διαβάστε περισσότερα »»»

Ανακοίνωση- πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων.

Το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, σύμφωνα με τις αριθ. 1/2010 και 2/2010 πράξεις της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου, προτίθεται να καλύψει δύο (2) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες υπηρεσίες. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπό μετάταξη υπαλλήλων θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του […]

Διαβάστε περισσότερα »»»