Έντυπα αιτήσεων παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα έτους 2022

Διαβάστε περισσότερα »»»

Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων Λέσβου έτους 2022

Διαβάστε περισσότερα »»»

Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίμβρου 2 Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Κατωτριάτου Ελένη Τηλέφωνο: 22510 25349 Fax: 22510 28434 e-mail: info@ltlesvou.gr URL: http://www.ltlesvou.gr Μυτιλήνη 11-11-2010 Αριθ.Πρωτ. 2327 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης. Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας θα προβεί στην ετήσια εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης θαλάσσιας […]

Διαβάστε περισσότερα »»»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Μυτιλήνη 27/9/2010 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. 1959 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμένα Σιγρίου Λέσβου και ενός container για την αποθήκευσή του. Η […]

Διαβάστε περισσότερα »»»

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των δύο γεφυροπλαστιγγών επιβατικού και εμπορικού λιμένα Μυτιλήνης

Διαβάστε όλη τη διακήρυξη εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα »»»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μυτιλήνη 20/8/2010 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ                                                Αριθ. Πρωτ. 1474 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης, (περίφρακτος χώρος επιβατικού λιμένα, Προκυμαία, χερσαίος χώρος εμπορικού λιμένα έως τη μαρίνα Μυτιλήνης) για ένα (1) έτος. […]

Διαβάστε περισσότερα »»»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καθαριότητα χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μυτιλήνη 19/8/2010 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ. 1462 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χερσαίων χώρων λιμένα Μυτιλήνης από μαρίνα Μυτιλήνης έως Άγαλμα της Ελευθερίας (συμπεριλαμβανομένης της Προκυμαίας) για έξι μήνες. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν σκούπισμα όλων […]

Διαβάστε περισσότερα »»»

Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην Προκυμαία Μυτιλήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ξεκινά την εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Προκυμαία Μυτιλήνης από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010. Το τέλος στάθμευσης στις περιοχές εφαρμογής του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης έχει οριστεί στο 1€ ανά ώρα. Το τέλος θα καταβάλλεται με την προμήθεια ξυστής κάρτας […]

Διαβάστε περισσότερα »»»

Ανάκληση της αριθ. 565/7.4.2010 ανακοίνωσης- πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων

Η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου έχοντας υπόψη: Τις αριθ. 1/2010 και 2/2010 προηγούμενες πράξεις της. Την αριθ. 565/7.4.2010 ανακοίνωση- πρόσκληση για μετάταξη υπάλληλων. Τα άρθρα 71, 72, 73 και 74 του Ν. 3528/2007. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/36/οικ.30190/9.11.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων περί μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αριθ. Πραξ. 66/2010: Ανακαλεί την αριθ. […]

Διαβάστε περισσότερα »»»